Logotyp

Hur kan vi hjälpa dig?

Dela upp fakturering på flera mottagare

Som standard skickar Metry en faktura per månad som avser alla kostnader från föregående månad. Men det går också att lägga till flera fakturamottagare, så att exempelvis olika regioner eller avdelningar inom företaget kan fakturas för just sina mätpunkter - trots att man delar på samma Metry-konto.

Tjänsten kostar 50 kr exkl. moms per faktura.

 

Hur kommer jag igång?

För att komma igång kontaktar ni support@metry.io och uppger 

  1. Primär fakturamottagare och adress
  2. En lista på extra fakturamottagare och adresser
  3. Hur ni vill fördela kostnaderna (se nedan)

Hur kan jag fördela kostnaderna?

Samma belopp på alla fakturor

Enklast är att dela upp alla kostnader jämt mellan samtliga fakturamottagare som ni uppger. Om ni exempelvis uppger 4 mottagare kommer varje faktura vara på 25% av totala kostnaden.

Olika belopp beroende på t.ex. region

Vill ni dela upp faktureringen på ett annat sätt, exempelvis baserat på olika regioner så kompletterar ni listan med extra fakturamottagare (punkt 2 ovan) med valfria taggar.

Det innebär att om ni har fyra regioner (Syd, Nord, Väst och Öst), där varje region ska få en faktura som avser mätpunkter i respektive region, så taggarna ni själva alla mätpunkter på Metry med Syd, Nord, Väst respektive Öst.

Därefter kompletterar ni listan med fakturamottagare i punkt 2 med vilken tagg som ska matchas vilken mottagare. Se tabellen nedan för exempel:

Fakturamottagre Tagg (mätpunkter med taggen faktureras)
Sydliga regionen
Drottvägen 43
444 33 OPPBERGA
Syd
Nordliga regionen
Kottvärden 54
444 33 OPPBERGA
Nord
Västliga regionen
Krokvägen 8
444 33 OPPBERGA
Väst
Östra regionen
Grengatan 12
444 33 OPPBERGA
Öst

 

Hur fördelas nya mätpunkter?

Vid fakturering kommer Metry att i dela upp alla mätpunkter baserat på dess taggar. Det innebär att om ni aktiverar nya mätpunkter på Metry så måste ni lägga till nya taggar som matchar någon av fakturamottagarnas taggar.

Vad händer om jag taggar fel?

Om vi inte kan matcha en mätpunkt mot en fakturamottagares tagg, så kommer kostnaden för den mätpunkten att hamna på den primära fakturamottagaren.

OBS! Tänk på att taggarna matchas exakt. Det innebär att "Syd" inte matchar "syd".

Hur fördelas fasta kostnader?

Om ni har kostnader som inte kan härledas till en mätpunkt, som abonnemangsavgifter eller extra medlemmar, delas kostnaden upp jämt mellan alla mottagare.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.