Logotyp

Hur kan vi hjälpa dig?

Dela upp kostnader på flera fakturamottagare

Metry erbjuder alla kunder möjligheten att dela upp kostnader på flera fakturamottagare. Tjänsten kostar 50 kr exkl. moms per faktura. För att aktivera tjänsten, kontakta support@metry.io och uppge vilket alternativ ni önskar.

Det finns 2 olika alternativ att dela upp kostnaderna.

Dela upp baserat på mätpunkter

En viss grupp mätpunkter faktureras en viss fakturamottagare. Ni kan exempelvis välja att alla mätpunkter med taggen "Skola" ska gå till en viss mottagare och att alla med taggen "Idrottshall" ska gå till en annan.

OBS! Om ni har kostnader som inte kan härledas till en mätpunkt, till exempel extra medlemmar, eller mätpunkter utan taggar kan ni välja att dela denna kostnad jämt mellan alla mottagare eller om hela kostnaden ska hamna på en särskild mottagare.

Dela upp jämt på varje mottagare

Alla kostnader delas jämt mellan samtliga fakturamottagare som ni uppger. Om ni exempelvis uppger 4 mottagare kommer varje faktura vara på 25% av totala kostnaden.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.