Logotyp

Hur kan vi hjälpa dig?

Kostnadsinsamling från fakturor

Notera: Kostnadsinsamling är en tilläggstjänst som måste beställas via support@metry.io

Metry samlar in kostnader från fakturor så att fastighetsägaren inte behöver ta lika stor hänsyn till nätbolagens olika tariffer.

Fakturorna analyseras automatisk och länkas till rätt mätpunkt på Metry och den månad som fakturan avser. Om det är en samlingsfaktura, länkas fakturan till flera mätpunkter. Kostnaden delas upp i 5 kategorier som gör det enklare att göra mer lönsamma energieffektiviseringar.

Kategorisering

Kategoriseringen är gjort med utgångspunkten att man ska kunna agera på ovanligt höga kostnader inom en viss kategori. Om exempelvis kategorin Övrigt visar ovanligt höga värden indikerar höga straffavgifter. Eller om abonnemangkostnaderna sticker iväg är det förmodligen topp-effekterna som måste minskas.

Alla kostnader redovisas exkl. moms.

Elhandel

Abonnemang Fasta kostnader som är återkommande.
Användning (köpt el) Kostnader som baserar som hur mycket el som har köpts. 
Övrigt Övriga energirelaterade kostnader, inkl. rabatter och straffavgifter. Kan även innehålla rabatter.
Totalbelopp Totalbeloppet, det vill säga: "Att betala" - momsbeloppet.
Momssats (%) Normalt 25% och lägger man på momsen på totalbeloppet så motsvarar det "Att betala" beloppet på fakturan.

 

Elnät

Abonnemang och effekt Fasta kostnader och kostnader kopplade till effektuttag. I princip är det kostnader som inte påverkas av total energianvändning, utan snarare hur energiuttaget ser ut. Minskar om man byter till mindre säkring eller om man lyckas minska sina effekttoppar.
Överförd el (el) Kostnader som baserar som hur mycket el som har distribuerats. Minskar om man minskar sin totala energianvändning.
Övrigt Övriga energirelaterade kostnader, inklusive straffavgifter. Kan även innehålla rabatter och då redovisas ett negativt belopp.
Totalbelopp* Totalbeloppet, det vill säga: "Att betala" - momsbeloppet.
Momssats (%) Normalt 25% och lägger man på momsen på totalbeloppet så motsvarar det "Att betala" beloppet på fakturan.

* Totalbeloppet är inte alltid summan av övriga kategorier. eftersom en faktura kan innehålla vilka typer av avgifter som helst. Vanliga orsaker till att det skiljer sig är avgifter för filexporter och påminnelseavgifter.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Abonnemang Fasta kostnader och kostnader kopplade till hur effektivt värmecentralen fungerar. Därtill räknas kostnader som baseras på returtemperatur och flöde. Minskar om man lyckas minska sina effekttoppar under de mest kritiska dagarna.
Användning Kostnader som baseras på levererad energi. Minskar om man minskar sin totala energianvändning eller om man lyckas fördela om sin energianvändning under säsongen.
Övrigt Övriga energirelaterade kostnader, inklusive straffavgifter. Kan även innehålla rabatter och då redovisas ett negativt belopp.
Totalbelopp* Totalbeloppet, det vill säga: "Att betala" - momsbeloppet.
Momssats (%) Normalt 25% och lägger man på momsen på totalbeloppet så motsvarar det "Att betala" beloppet på fakturan.

 * Totalbeloppet är inte alltid summan av övriga kategorier. eftersom en faktura kan innehålla vilka typer av avgifter som helst. Vanliga orsaker till att det skiljer sig är avgifter för filexporter och påminnelseavgifter.

Specialfall

I de flesta fall är det enkelt att förstå hur man ska kategorisera kostnaderna på en faktura. Men det finns flera ovanliga fall som Metry har tagit ställning till hur de ska hanteras.

  • Flera mätpunkter på samma faktura: Om det framgår energianvändning per mätpunkt så sparas kostnaderna per mätpunkt. Om det inte framgår sparas inga kostnader.
  • Kvartalsfakturering: Om energianvändningen framgår månad för månad så sparas kostnaden på respektive månad. Om endast ett värde finns för hela perioden så sparas kostnaden på sista månaden.
  • Faktureringsperioden är mitt i månaden. Om endast ett värde redovisas för flera månader, så sparas kostnaden på sista månaden. Exempelvis: om perioden är 20180213-20180315 sparas kostnaden på månaden 201803. 
  • Nya och avslutade abonnemang: Om ett abonnemang avslutas eller startas under månad sparas kostnaden som om den avsåg hela månaden.
  • Uppskattade värden: Ibland baserar nätbolaget fakturan på uppskattade mätvärden eftersom det saknas verkliga avläsningar. I detta fall sparas kostnaden som om den vore verklig.
  • Straffavgifter: I syfte att optimera el- eller värmeproduktionen har vissa nätbolag straffavgifter eller bonusar kopplade till hur energiuttaget ser ut. Dessa kostnader redovisas i kategorin "Övrigt".
  • Installationskostnader och anslutningsavgifter: Kategoriseras inte, men ingår totalbeloppet.
  • Rabatter: Om det är möjligt så dras rabatten av från den kategori de avser. Går det inte att avgöra läggs rabatten som ett negativt belopp till Övrigt.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.